Košíčky-dvojičky

Košíčky-dvojičky

Košíky pletené z papiera, dno je oservítkované, rôzny vzor je spôsobený párnym alebo nepárnym počtom osnovných ruličiek